25_1960. Poch -d pierwszomajowy. Harcerze.jpg

1960. Harcerze podczas pochodu pierwszomajowego na rynku miejskim. W tle kamienice znajdujące się w północnej części placu, naprzeciwko Bramy Lidzbarskiej. 1960. Harcerze podczas pochodu pierwszomajowego na rynku miejskim. W tle kamienice znajdujące się w północnej części placu, naprzeciwko Bramy Lidzbarskiej.