24_Lata 50._Lata 60. Plac przy ko Ťciele farnym.jpg

Lata 50./Lata 60. Tereska Stankiewicz z bratem Jurkiem na placu przy Kościele św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej. Plac ten  powstał w wyniku wysprzątania gruzów po kamienicach znajdujących się w części płn.-zach. rynku miejskiego.Lata 50./Lata 60. Tereska Stankiewicz z bratem Jurkiem na placu przy Kościele św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej. Plac ten powstał w wyniku wysprzątania gruzów po kamienicach znajdujących się w części płn.-zach. rynku miejskiego.