23_1959. Uczniowie Szko éy ¦ćwicze ä na rynku miejskim.jpg

1959. Dzieci ze Szkoły Ćwiczeń Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego RTPD w Bartoszycach. W tle widoczna kawiarnia Astenberga i sklep mięsny PSS, przejęty od Władysława Kluczek.1959. Dzieci ze Szkoły Ćwiczeń Centralnego Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego RTPD w Bartoszycach. W tle widoczna kawiarnia Astenberga i sklep mięsny PSS, przejęty od Władysława Kluczek.