22_1959. Zbi -rka na Placu Zjednoczenia.jpg

1959. Zbiórka na Placu Zjednoczenia z okazji święta 1 Maja. Zdjęcie wykonane z okna hotelu przy wylocie na ulicę Kętrzyńską. Naprzeciwko Brama Lidzbarska, jeden z nielicznych, zachowanych do dziś zabytków. 1959. Zbiórka na Placu Zjednoczenia z okazji święta 1 Maja. Zdjęcie wykonane z okna hotelu przy wylocie na ulicę Kętrzyńską. Naprzeciwko Brama Lidzbarska, jeden z nielicznych, zachowanych do dziś zabytków.