21_1959. Wiec na Placu Zjednoczenia.jpg

1959. Wiec na Placu Zjednoczenia z okazji święta 1 Maja. Widok na północno-zachodnią część placu, z wylotem na ulice Bema. Najwyższy dom z lewej strony to siedziba biur PSS. Po prawej widoczny fragment hotelu.1959. Wiec na Placu Zjednoczenia z okazji święta 1 Maja. Widok na północno-zachodnią część placu, z wylotem na ulice Bema. Najwyższy dom z lewej strony to siedziba biur PSS. Po prawej widoczny fragment hotelu.