15_Lata 50. Bo -e Cia éo. Wej Ťcie od ulicy K¦Ötrzy äskiej.jpg

Lata 50. Procesja Bożego Ciała wkraczająca na Plac Zjednoczenia od strony ulicy Kętrzyńskiej – północno-wschodni róg placu. W tle widoczny sklep „Tęcza”. Lata 50. Procesja Bożego Ciała wkraczająca na Plac Zjednoczenia od strony ulicy Kętrzyńskiej – północno-wschodni róg placu. W tle widoczny sklep „Tęcza”.