14_Lata 40. II po éowa. Domaszewicz na tle piekarni.jpg

Lata 40. Antoni Domaszewicz przed swoją piekarnią. Do Bartoszyc przyjechał 15 października 1945 roku spod Wilna. Uzyskał zgodę na prowadzenie piekarni, pozostałości po Niemcach, która mieściła się na Placu Zjednoczenia (obecnie Plac Konstytucji 3 Maja).Lata 40. Antoni Domaszewicz przed swoją piekarnią. Do Bartoszyc przyjechał 15 października 1945 roku spod Wilna. Uzyskał zgodę na prowadzenie piekarni, pozostałości po Niemcach, która mieściła się na Placu Zjednoczenia (obecnie Plac Konstytucji 3 Maja).