11_1948. Restauracja Marczy äskiego.jpg

1948. Rodziny pierwszych rzemieślników i handlowców przed restauracją „Jutrzenka” Wiktora Marczyńskiego. Lokal umiejscowiony był  po zachodniej stronie placu, w późniejszym czasie mieściła się tutaj Restauracja „Staromiejska”. Zdjęcie udostępniła Barbara 1948. Rodziny pierwszych rzemieślników i handlowców przed restauracją „Jutrzenka” Wiktora Marczyńskiego. Lokal umiejscowiony był po zachodniej stronie placu, w późniejszym czasie mieściła się tutaj Restauracja „Staromiejska”.