08_1945. Ruiny dom -w przy rynku miejskim w Bartoszycach.jpg

1945. Ruiny kamienic przy rynku miejskim od ulica Szewców (wcześniej Pulverstraße) do ulica Kowali (wcześniej Krämerstraße). Tydzień po wejściu Armii Czerwonej, w nocy z 10 na 11 lutego 1945 r., budynki te stały się ofiarą pożaru. 1945. Ruiny kamienic przy rynku miejskim od ulica Szewców (wcześniej Pulverstraße) do ulica Kowali (wcześniej Krämerstraße). Tydzień po wejściu Armii Czerwonej, w nocy z 10 na 11 lutego 1945 r., budynki te stały się ofiarą pożaru.