07_1942. Markt.jpg

1942. Markt – rynek miejski. Część zachodniego skrzydła placu z zabytkowym kościołem ewangelickim z XIV w. w tle. Kamienice od prawej do widocznej Kirchenstraße (obecnie ulica Rynkowa) spłonęły w 1945 roku.1942. Markt – rynek miejski. Część zachodniego skrzydła placu z zabytkowym kościołem ewangelickim z XIV w. w tle. Kamienice od prawej do widocznej Kirchenstraße (obecnie ulica Rynkowa) spłonęły w 1945 roku.