06_1939. Markt.jpg

1939. Markt – rynek miejski. Widok na wschodnią część placu z budynku banku znajdującego się przy Bramie Lidzbarskiej. Część kamienic od prawej, od Pulverstraße do Krämerstraße została zniszczona w 1945 roku przez Armię Czerwoną.1939. Markt – rynek miejski. Widok na wschodnią część placu z budynku banku znajdującego się przy Bramie Lidzbarskiej. Część kamienic od prawej, od Pulverstraße do Krämerstraße została zniszczona w 1945 roku przez Armię Czerwoną.