03_1915. Marktplatz.jpg

1915. Marktplatz – rynek miejski. Pełnił funkcję przestrzeni targowej otoczonej budynkami mieszkalnymi położonymi blisko siebie, służącymi jednocześnie jako miejsca handlu, ze sklepami i warsztatami na parterze. Udostępnił Krzysztof Jaroński.1915. Marktplatz – rynek miejski. Widok na plac od jego północnego krańca. Pełnił funkcję przestrzeni targowej otoczonej budynkami mieszkalnymi położonymi blisko siebie, służącymi jednocześnie jako miejsca handlu, ze sklepami i warsztatami na parterze.