02_1915. Marktplatz u. Heilsberger Tor.jpg

1915. Marktplatz u. Heilsberger Tor - rynek miejski z Bramą Lidzbarską. Północny fragment placu z budynkami banków niemieckich oraz Bramą Lidzbarską - wybudowaną w XV w. jako część średniowiecznych obwarowań miejskich. Udostępnił Krzysztof Jaroński.1915. Marktplatz u. Heilsberger Tor - rynek miejski z Bramą Lidzbarską. Północny fragment placu z budynkami banków niemieckich oraz Bramą Lidzbarską - wybudowaną w XV w. jako część średniowiecznych obwarowań miejskich.