Listopad 1936 r. Szczuczyn. Wymiana książek przez uczniów klasy V Szkoły Powszechnej nr 2. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.

Listopad 1936 r. Szczuczyn. Wymiana książek przez uczniów klasy V Szkoły Powszechnej nr 2. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.Listopad 1936 r. Szczuczyn. Wymiana książek przez uczniów klasy V Szkoły Powszechnej nr 2. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.