17 marca 1934 r. Szczuczyn. Taniec marynarzy w wykonaniu uczennic Szkoły Powszechnej nr 2 podczas uroczystej wieczernicy przygotowanej z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.

17 marca 1934 r. Szczuczyn. Taniec marynarzy w wykonaniu uczennic Szkoły Powszechnej nr 2 podczas uroczystej wieczernicy przygotowanej z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.17 marca 1934 r. Szczuczyn. Taniec marynarzy w wykonaniu uczennic Szkoły Powszechnej nr 2 podczas uroczystej wieczernicy przygotowanej z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.