Okres I wojny światowej. Rynek miejski w Szczuczynie. Zdjęcie udostępnił Michał Kaliszewski.

Okres I wojny światowej. Rynek miejski w Szczuczynie. Zdjęcie udostępnił Michał Kaliszewski.Okres I wojny światowej. Rynek miejski w Szczuczynie. Zdjęcie udostępnił Michał Kaliszewski.