Okres międzywojenny. Jarmark w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.

Okres międzywojenny. Jarmark w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.Okres międzywojenny. Jarmark w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.