Druga dekada XX wieku. Barokowy kompleks klasztorno -kościelny w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.

Druga dekada XX wieku. Barokowy kompleks klasztorno -kościelny w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.Druga dekada XX wieku. Barokowy kompleks klasztorno -kościelny w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.