Końcówka XIX wieku. Zajazd pocztowy i synagoga w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.

Końcówka XIX wieku. Zajazd pocztowy i synagoga w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.Końcówka XIX wieku. Zajazd pocztowy i synagoga w Szczuczynie. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.