Pierwsze lata XX wieku ul. Kościelna w Szczuczynie. Grupa wojskowych stacjonującego wówczas w Szczuczynie IV Pułku Kozaków Dońskich. Z tyłu szczuczyński kompleks klasztorno-kościelny. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.

Pierwsze lata XX wieku ul. Kościelna w Szczuczynie. Grupa wojskowych stacjonującego wówczas w Szczuczynie IV Pułku Kozaków Dońskich. Z tyłu szczuczyński kompleks klasztorno-kościelny. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.Pierwsze lata XX wieku ul. Kościelna w Szczuczynie. Grupa wojskowych stacjonującego wówczas w Szczuczynie IV Pułku Kozaków Dońskich. Z tyłu szczuczyński kompleks klasztorno-kościelny. Pocztówkę udostępnił Michał Kaliszewski.