II poł. XX w. Woźnica na dworze Jabłońskich w Pniewie - Stefan Modzelewski

II poł. XX w. Woźnica na dworze Jabłońskich w Pniewie - Stefan ModzelewskiII poł. XX w. Woźnica na dworze Jabłońskich w Pniewie - Stefan Modzelewski