I poł. XX w. Przejażdżka dorożka Pani Jabłońskiej do Łomży.

I poł. XX w. Przejażdżka dorożka Pani Jabłońskiej do Łomży.I poł. XX w. Przejażdżka dorożka Pani Jabłońskiej do Łomży.