I poł. XX w. Pływanie po rozlewiskach Narwi w Pniewie.

I poł. XX w. Pływanie po rozlewiskach Narwi w Pniewie.I poł. XX w. Pływanie po rozlewiskach Narwi w Pniewie.