I poł. XX w. Państwo Jabłońscy ze znajomymi w Konstancinie.

I poł. XX w. Państwo Jabłońscy ze znajomymi w Konstancinie.I poł. XX w. Państwo Jabłońscy ze znajomymi w Konstancinie.