Lata 30. XX w., Łazy. Zabawa kolejarzy w budynku ekspozytury.

Lata 30. XX w., Łazy. Zabawa kolejarzy w budynku ekspozytury.Lata 30. XX w., Łazy. Zabawa kolejarzy w budynku ekspozytury.