Lata 30. XX w., Łazy. Przed budynkiem hali wachlarzowej.

Lata 30. XX w., Łazy. Przed budynkiem hali wachlarzowej.Lata 30. XX w., Łazy. Przed budynkiem hali wachlarzowej.