Lata 30. XX w., Łazy. Poczet sztandarowy Ligi Morskiej przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

Lata 30. XX w., Łazy. Poczet sztandarowy Ligi Morskiej przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.Lata 30. XX w., Łazy. Poczet sztandarowy Ligi Morskiej przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.