Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze w pobliżu wieży ciśnień na II posterunku.

Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze w pobliżu wieży ciśnień na II posterunku.Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze w pobliżu wieży ciśnień na II posterunku.