Lata 30. XX w., Łazy. Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

Lata 30. XX w., Łazy. Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.Lata 30. XX w., Łazy. Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.