Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze z rodzinami podczas zabawy w budynku ekspozytury.

Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze z rodzinami podczas zabawy w budynku ekspozytury.Lata 30. XX w., Łazy. Kolejarze z rodzinami podczas zabawy w budynku ekspozytury.