Lata 30. XX w., Łazy. Pracownicy kolei przed parowozem.

Lata 30. XX w.,  Łazy. Pracownicy kolei przed parowozem.Lata 30. XX w., Łazy. Pracownicy kolei przed parowozem.