1940. Przejazd kolejowy w Łazach.

1940. Przejazd kolejowy w Łazach.1940. Przejazd kolejowy w Łazach.