1938, Łazy. Półkolonie dla dzieci organizowane przez Rodzinę Kolejową.

1938, Łazy. Półkolonie dla dzieci organizowane przez Rodzinę Kolejową.1938, Łazy. Półkolonie dla dzieci organizowane przez Rodzinę Kolejową.