1938, Łazy. Kolejarze z Łaz przed obeliskiem wzniesionym z okazji 20-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

1938, Łazy. Kolejarze z Łaz przed obeliskiem wzniesionym z okazji 20-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.1938, Łazy. Kolejarze z Łaz przed obeliskiem wzniesionym z okazji 20-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.