1931, Łazy. Pracownicy Odcinka Kolejowego.

1931, Łazy. Pracownicy Odcinka Kolejowego.1931, Łazy. Pracownicy Odcinka Kolejowego.