18.03.1938, Łazy. Organizacje z Łaz przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

18.03.1938, Łazy. Organizacje z Łaz przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.18.03.1938, Łazy. Organizacje z Łaz przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.