Pierwszy z lewej - Władysław Zimnoch, legendarny moniecki fryzjer.

Pierwszy z lewej - Władysław Zimnoch, legendarny moniecki fryzjer.Pierwszy z lewej - Władysław Zimnoch, legendarny moniecki fryzjer.