Pamiątka Kalicińskich z pobytu w Częstochowie. 1930 r.

Pamiątka Kalicińskich z pobytu w Częstochowie. 1930 r.Pamiątka Kalicińskich z pobytu w Częstochowie. 1930 r.