Męskie Koło Różańcowe. Lata 50. XX w. Mońki.

Męskie Koło Różańcowe. Lata 50. XX w. Mońki.Męskie Koło Różańcowe. Lata 50. XX w. Mońki.