Janina i Józef Iwaniccy z synem Jerzym. W tle dom zbudowany w latach 20. XX wieku, w którym mieściła się karczma.

Janina i Józef Iwaniccy z synem Jerzym. W tle dom zbudowany w latach 20. XX wieku, w którym mieściła się karczma.Janina i Józef Iwaniccy z synem Jerzym. W tle dom zbudowany w latach 20. XX wieku, w którym mieściła się karczma.