Bronisława i Józef Kalicińscy z córką Krystyną. Mońki, 1932 r.

Bronisława i Józef Kalicińscy z córką Krystyną. Mońki, 1932 r.Bronisława i Józef Kalicińscy z córką Krystyną. Mońki, 1932 r.