Zalewski Roman, lata 59-60, szalowanie pod sklepieniem, odbudowa kościoła.jpg