Wnętrze Urzędu Pocztowego w Cieszanowie z 1965 roku. Z lewej strony naczelnik poczty Tadeusz Żdan i telefonistka Krystyna Pałczyńska (ofiarodawczyni fotografii)..jpg