Uroczystości przed Szkołą Powszechną nr 1. Zdjęcie udostępniła Pani Wanda Puszko-Tarnawska.