Uczniowie i ich nauczyciele przed budynkiem szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.