Praca

Centrum Archiwistyki Społecznej

Centrum Archiwistyki Społecznej (CAS) jest nową instytucją kultury, powołaną aby wspierać inicjatywy społeczne na rzecz zabezpieczania i upowszechniania zapisów pamięci historycznej. Obecnie w Polsce takie działania podejmuje blisko 500 podmiotów (fundacji, stowarzyszeń, instytucji samorządowych). Liczba ta cały czas wzrasta, gdyż obszary, którymi one zajmują się (historia lokalna, życie społeczne, kulturalne, sportowe itp.), cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowiska: