Portret Józefa Ciepłego z Cieszanowa z 1917 roku..jpg