Plac targowy na rynku w Cieszanowie w 1941 roku w czasie okupacji niemieckiej. Na wprost w pierwszym budynki od lewej mieścił się na parterze sklep Kółka Rolniczego i po prawej urząd pocztowy, na górze niemiecki.jpg