Okres międzywojenny. Jarmark w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.