Okres I wojny światowej. Rynek miejski w Szczuczynie. Zdjęcie udostępnił Michał Kaliszewski.